Nieuws

Prijs opvang 2019

15-11-2018

Onze uurprijs is voor 2019 vastgesteld rekeng houdende met de door de belastingdienst te vergoeden uurprijs. Dat houdt in dat de prijs voor de reguliere opvang bij ons wel geheel vergoed wordt door de belastingdienst. Met andere woorden, de gehele uurprijs wordt in uw aanvraag bij de belastingdienst meegenomen in de berekening van uw kinderopvangtoeslag.

Wij hebben getracht onze dienstverlening af te stemmen, binnen onze mogelijkheden. In die zin dat wij als gevolg van de besluiten die de scholen eenzijdig maken, actie hebben ondernomen en besloten hebben de (financiering van de) opvang voor de peuterarrangementen en de buitenschoolse opvang met ingang van 2019 anders in te delen.

Deze aanpassingen alsmede de kosten, de openingstijden en mogelijkheden van bijvoorbeeld flexibele opvang, de tussenschoolse opvang of vankantieopvang vindt u terug in het document Huisregels en Tarieven 2019

Het uurtarief is de brutoprijs. Hoeveel u daadwerkelijk betaald, is afhankelijk van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. Voor de hoogte van uw kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij de belastingdienst; u kunt ook een proefberekening doen. Kinderopvangtoeslag dient u binnen 3 maanden na start van opvang aan te vragen.

Nieuws

Onze sponsoren

We willen onze sponsoren hartelijk danken. Dankzij jullie kan onze bedrijfsauto rijden voor onze kinderen.